„Poezja w oczach dziecka”

tn prz rec 20182

„Poezja w oczach dziecka” - pod takim hasłem odbył się w Przedszkolu Nr 4 Przedszkolny Przegląd Recytatorski.
Młodych recytujących oceniało jury w składzie - Pani Kamila Ostrowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, emerytowana Pani Dyrektor Teresa Ledzion oraz Pani Dyrektor Grażyna Stanisławska.
W przeglądzie udział wzięło 20 uczestników. Dzieci deklamowały wiersze najpopularniejszych poetów polskich oraz twórców gostynińskich.
Piękne nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrekcję Przedszkola i Radę Rodziców zostały rozdane dla wszystkich uczestników przeglądu.
Uczestnikom gratulujemy talentów i życzy dalszych sukcesów.