Ogłoszenie

Uwaga Rodzice!

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyninie informuje, że Koncert Wielkanocny przygotowywany przez grupę 5-4 latków zostaje przełożony z dnia 12.04.2019r na dzień 18.04.2019 (środa).

Informacje dla Rodziców dzieci-kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1. Do dnia 29 marca 2019r Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodzica. W przypadku nie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola-kandydat zostaje skreślony z listy dzieci zakwalifikowanych. Wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia potwierdza się u dyrektora .

2. 10 kwietnia 2019r Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Dalsze postępowanie Rodziców dzieci nieprzyjętych przewiduje Procedura odwoławcza.

Uwaga Rodzice !!!

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyninie informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 4 na nowy rok szkolny 2019/2020 zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej - w holu przedszkola w dniu 12.03.2019 r. o godz. 8:00.