Podziękowania

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Dzieci z Przedszkola nr 4 dziękują firmie

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. oraz Panu Jarosławowi Sudomirowi - Usługi Geodezyjne,

za nieodpłatną pomoc w rozbudowie przedszkolnego placu zabaw.

12121