REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Informacje dotyczące rekrutacji nowych dzieci do Przedszkola nr 4

w Gostyninie na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyninie informuje, iż wydawanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola rozpocznie się od 5.02.2018r. a zakończy 28.02.2018r. - jest to ostateczna data wpływu wniosku do przedszkola. Po przekroczeniu tej daty wnioski nie będą brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia- o przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów oraz załączone wnioski.

PEŁNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NOWYCH DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 POBIERZ

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.