Opłaty

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Uchwała Nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. POBIERZ