Opłaty

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Uchwała Nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.