Bądź przezorny na drodze - konkurs

W dniu 10.05 w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie odbył się konkurs dla dzieci pod nazwą "Bądź przezorny na drodze".
W konkursie udział wzięły dzieci z gostynińskich przedszkoli – nr 2, 4 i 5 oraz przedszkoli w Łącku i Sannikach W skład jury weszli: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Tomasz Matuszewski, burmistrz Paweł Kalinowski, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Inspektor ds. oświaty Grażyna Pączek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie insp. Radosław Romanowski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie Szymon Szczypawka, w imieniu Komendanta PPS w Gostyninie - st. str. inż. Joanna Smoleńska, , Inspektor Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie Emilia Liberadzka i Adam Zieliński - kierownik oddziału gostynińskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Gratulujemy dzieciom wiedzy.

kon bez 201998